MUNTAKHAB AHADITH: BAH. 1 – KALIMAH TOYYIBAH // IMAN – Pengertian Iman

Pengertian Iman pada bahasa ialah percaya dengan yakin kepada perkataan seseorang yang dipercayai kewibawaannya dan dalam istilah agama Iman bererti mempercayai dengan penuh keyakinan berita yang dibawa oleh Rasul tanpa melihat semata-mata kerana wibawa seorang Rasul.
Rujukan:
Muntakhab Ahadith versi B. Arab – m.s ١٧, versi B. Melayu – m.s 14
Advertisements