GALERI: محادثة/MUHADATHAH/PERBUALAN: Perbualan Telefon : ا َلـْـمـُـحـَـاوَرَة ُالـْـهـَـاتـِـفـِـيـَّـة

* Sila klik gambar untuk melihat dengan lebih jelas.

Sumber : Majalah ana MUSLiM. Edisi 25. Kuala Lumpur: Blue-T Publication Sdn. Bhd. m.s 65

Advertisements